نویسنده = رامین صادقیان
تعداد مقالات: 3
1. ارائه یک مدل چندهدفه جهت مکانیابی مراکز توزیع و مسیریابی خودروهای توزیع خون در شرایط بحران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 آذر 1398

اسفندیار عطائی؛ رامین صادقیان؛ مریم حامدی


3. ارایه یک مدل چندهدفه جهت مکانیابی مراکز توزیع و مسیریابی خودروهای توزیع خون در شرایط بحران

دوره 16، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 147-164

اسفندیار عطائی؛ رامین صادقیان؛ مریم حامدی