کلیدواژه‌ها = حمل و نقل عمومی
تعداد مقالات: 7
1. تحلیل تطبیقی کیفیت محیط پیرامون ایستگاه‌های مترو (مورد پژوهی: ایستگاه‌های مترو امام حسین و جابر انصاری کلانشهر اصفهان)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 مرداد 1399

همایون نورائی؛ مهین نسترن؛ سیدمحمد شکرانی؛ سحر عابد کوران؛ سجاد کشمیری؛ فرشته تدین


2. ارزیابی رضایت مندی شهروندان از وضعیت حمل ونقل عمومی شهری(مورد مطالعه شهر اراک)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 شهریور 1399

محسن سقائی؛ رضا مختاری؛ ابوالحسن بخشی


3. تحلیل تطبیقی کیفیت محیط پیرامون ایستگاه‌های مترو (مورد مطالعه: ایستگاه‌های مترو امام حسین و جابر انصاری کلان شهر اصفهان)

دوره 17، شماره 4، زمستان 1399، صفحه 213-234

همایون نورائی؛ سیدمحمد شکرانی؛ سجاد کشمیری؛ سحر عابد کوران


7. طراحی مسیرهای بلند در شبکه اتوبوسرانی شهر اصفهان

دوره 10، شماره 4، زمستان 1392

نسترن محمدی