بررسی شیارشدگی و اثر خودترمیمی بر خستگی مخلوط‌های آسفالتی اصلاح‌شده

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 هیئت علمی دانشگاه خواجه نصیر

2 دانشگاه صنعتی خواجه نصیر طوسی

3 دانش آموخته کارشناس ارشد

چکیده

امروزه گسترش به‌کارگیری قیرهای اصلاح‌شده در روسازی موجب شده است تا خواص مخلوط ازجمله عملکرد خستگی بهبود یابد. در کنار اثر این افزودنی‌ها، پدیده‌ای به نام خودترمیمی آسفالت نیز منجر به افزایش عمر خستگی مخلوط می‌گردد. ازآنجاکه تاکنون تحقیقات گسترده‌ای بر روی اثر خودترمیمی صورت نگرفته است، در طراحی‌ها معمولاً عمر خستگی کمتر از ظرفیت مخلوط در نظر گرفته می‌شود و این اقدام، علاوه بر اضافه شدن هزینه، عملکرد مخلوط در دمای بالا را تحت تأثیر قرار می‌دهد. در این پژوهش مخلوط‌های آسفالتی اصلاح‌شده با پودر لاستیک، استایرن بوتادین رابر، استایرن بوتادین استایرن و پلی‌اتیلن در دو دسته مقدار قیر و فضای خالی یکسان تهیه شده و تحت آزمایش خستگی تیر چهار نقطه‌ای قرار گرفتند. نتایج نشان داد که پلیمر الاستومر SBR با افزایش خاصیت الاستیکی قیر بیشترین قابلیت بازیابی (85 درصد) را برای نمونه‌های آسفالتی فراهم آورده است. پس‌ازآن پلیمر SBS با ایجاد 60 درصد قابلیت بازیابی دارای بیشترین عمر خستگی می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Study Rutting and Effect of Self-healing on Fatigue Behavior of Modified Asphalt Mixtures

نویسندگان [English]

  • mansour fakhri 1
  • Ebrahim Shahebrahimi 2
  • Farhad Chavoshian naini 3
1 Associate professor, KN Toosi University of technology
2 Khajeh Nasir Toosi University of Technology
3 Graduated Master
چکیده [English]

Today, modified bitumen is used in the asphalt pavement, extensively. This has improved the properties of the asphalt mixture, including fatigue failure performance. Beside of these additives effect, a phenomenon called asphalt self-healing also increases the fatigue life of the mixture. Since there has not been extensive research on effect of self-healing, design fatigue life is usually considered to be less than the capacity of the mixture, and this action, in addition to adding cost, affects high temperatures performance or in other words, rutting performance. In this study, modified mixtures containing crumb rubber , styrene-butadiene-rubber, styrene-butadiene-styrene and polyethylene polymers were prepared in two groups of same bitumen and same void ratio and subjected to four-point fatigue and rutting tests. results showed that SBR elastomer polymer with increased bitumen elasticity provides the highest recovery capability (85%) for asphalt specimens. Subsequently, the SBS polymer has the highest fatigue life and 60% recovery capability.

کلیدواژه‌ها [English]

  • fatigue
  • Self-healing
  • modified bitumen
  • Hot Mix Asphalt