نویسنده = رضا توکلی مقدم
تعداد مقالات: 7
1. مدل سازی ریاضی چندهدفه برای مسئله حمل و نقل سبز برای اقلام فاسد نشدنی در شرایط بحران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 اسفند 1397

مریم عبدی؛ رضا توکلی مقدم


2. مدل سازی ریاضی چندهدفه برای مسئله مسیریابی - مکان یابی ایستگاه‌های شارژ خودروهای الکتریکی ناهمگن با پنجره‌ زمانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 آبان 1399

عذرا قبادی؛ رضا توکلی مقدم؛ محمد فلاح؛ حامد کاظمی پور


3. بهینه سازی مسئله زمانبندی کامیون ها در انبار متقاطع چنددربی با در نظر گرفتن اثر یادگیری و زوال پذیری کارها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 آبان 1399

ایمان سیدی؛ مریم حامدی؛ رضا توکلی مقدم


4. بهینه سازی مدل استوار سه هدفه برای مسئله مکان یابی– مسیریابی کمان محور

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 آبان 1399

عاطفه کهفی؛ سید محمد سیدحسینی؛ رضا توکلی مقدم


5. بهینهسازی حملونقل نفت خام با الگوگیری از مسئله بسته‌بندی ظرف با هزینه و اندازه متفاوت (VCSBPP)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 دی 1399

سید مسعود طحانیان قمی؛ مریم حامدی؛ رضا توکلی مقدم


6. رقابت ایرلاین ها با استفاده از خوشه بندی بازیکنان در تئوری بازی‌ها

دوره 18، شماره 2، تابستان 1400، صفحه 201-214

10.22034/tri.2021.102463

سامان سروری قره آغاج؛ رامین ًصادقیان؛ رضا توکلی مقدم؛ احمد ماکوئی