کلیدواژه‌ها = بتن غلتکی
ارزیابی رفتار مکانیکی و خصوصیات مهندسی روسازی های بتن غلتکی حاوی الیاف مصنوعی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 فروردین 1402

10.22034/tri.2023.350222.3055

مجید صافحیان؛ علی نجف پور؛ مهدی روانشادنیا


بتن متراکم غلتکی با سنگدانه بتن بازیافتی جهت کاربرد در اساس روسازی

دوره 18، شماره 4، دی 1400، صفحه 255-266

10.22034/tri.2021.142125

امین چوبدار؛ امین فرج اللهی؛ علیرضا عاملی


تأثیر الیاف پلی پروپیلن بر مقاومت مکانیکی و دوام بتن حاوی سرباره کنورتور

دوره 18، شماره 3، مهر 1400، صفحه 133-152

10.22034/tri.2021.137310

امین چوبدار؛ امین فرج الله؛ علیرضا عاملی


استفاده از روش تاگوچی در بهینه‌سازی مخلوط بتن غلتکی(RCC) با افزودنی‌های بازیافتی

دوره 16، شماره 3، مهر 1398، صفحه 171-185

امین چوبدار؛ علیرضا عاملی؛ سید روح الله معافی مدنی


بررسی نتایج آزمایش خمش 4 نقطه‌ای تیرچه‌های مخلوط بتن غلتکی (RCC)حاوی خرده لاستیک و خرده آسفالت بازیافتی

دوره 16، شماره 2، مرداد 1398، صفحه 165-188

علی رضا عاملی؛ ابراهیم پرورش کاران؛ سید امیرحسین هاشمی


اثر کاربرد سنگدانه‌های باطله معدنی بر عملکرد مقاومتی روسازی بتن غلتکی

دوره 15، شماره 2، تیر 1397، صفحه 119-134

محمد فتاحی؛ محمد مهدی خبیری؛ علیرضا یار احمدی بافقی