مدل هوشمند کنترل و پایش وسایل نقلیه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، دانشکده مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، تهران، ایران

2 مدیر گروه مدیریت فناوری اطلاعات، دانشکده مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد الکترونیک

3 استاد، دانشکده مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، تهران، ایران

4 استادیار، دانشکده مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، تهران، ایران

10.22034/tri.2021.119316

چکیده

در این پژوهش، شش سناریو مبتنی بر حمل و نقل هوشمند طراحی و پیاده سازی گردید. در سناریو اول؛ فرآیند پایش وکنترل سرعت خودرو تحلیل و پیاده سازی گردید. در سناریو دوم و سوم؛ فرآیندهای پایش خودروها در ورود و تردد در محدوده های طرح ترافیک و زوج و فرد تحلیل و پیاده سازی گردید. در سناریو چهارم؛ فرآیند پایش خودروها در هنگام نقص فنی خودرو و اطلاع رسانی هوشمند سیستم امداد خودرو طراحی و پیاده سازی شد. در سناریو پنجم؛ سیستم امداد رسانی در حوادث و تصادفات و اطلاع رسانی هوشمند به مرکز اورژانس طراحی و پیاده سازی گردید و در سناریو ششم؛ سیستم هوشمند پایش خودرو و اطلاع رسانی و ارسال پیام به مالک و نیروی انتظامی، در حین و پس از سرقت خودرو در جهت پیشگیری و مکان یابی خودرو مسروقه طراحی و پیاده سازی شد. فرآیند ارسال پیام به ‌صورت پوشش کامل در محدوده شهر هوشمند به‌ نحوی‌ پیاده‌سازی گردیده که در صورت لزوم علاوه بر مرکز، کلیه خودروهای موجود در فرآیند حمل‌ونقل هوشمند پیام را دریافت نمایند. جهت انجام فرآیند پیاده‌سازی از یک نقطه دسترسی که وظیفه‌اش ارسال پیام است استفاده می‌گردد. اولین چالش این پژوهش، انتخاب گره‌های ثابت هدف است که با استفاده از الگوریتم برنامه‌ریزی آرمانی رتبه‌بندی شده فازی، طراحی و پیاده‌سازی گردید. پس از حل چالش اول، با توجه به مشکل برد ارتباطی در شبکه خودرویی چالش مسیریابی پیام از نقطه دسترســـی به گره ثابت هدف مطرح گردید که با استفاده از روش الگوریتم Dijkstra استفاده گردید. پس از شبیه سازی، نتایج بدست آمده با الگوریتم eTGMD ازنظر پارامترهای نرخ تحویل پیام، تأخیر تحویل، تعداد مخابره‌های بسته مصرفی و تعداد گره‌های هدف ثابت مقایسه گردید. نتایج الگوریتم پیشنهادی، بهبود مناسب و بهینه‌ای را نسبت به الگوریتم eTGMD نشان داد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Intelligent model of vehicle control and monitoring

نویسندگان [English]

  • Mohammad Baradaran 1
  • Mohammad Ali Afshar Kazemi 2
  • Abbas Toloei Ashlaghi 3
  • MohammadReza Motadel 4
1 Ph.D., Student, Faculty of Management, Islamic Azad University, Central Tehran Branch, Tehran, Iran.
2 Head of Department of Information Technology Management, Faculty of Management, Islamic Azad University
3 Professor, Faculty of Management, Islamic Azad University, Science and Research Branch, Tehran, Iran.
4 Assistant Professor, Faculty of Management, Islamic Azad University, Central Tehran Branch, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Smart transport is an indispensable necessity in today's smart cities. In this thesis, six scenarios were implemented based on intelligent transportation. In the first scenario, the speed control process was implemented. In the second and third scenarios, the process of traffic planning was even and odd. In the fourth scenario, the vehicle relief system was implemented. In the fifth scenario, an emergency relief system was implemented. In the sixth scenario, the message was executed at the time of the car theft.
The message delivery process has been fully implemented in the smart city area so that all vehicles in the smart transport process receive the message. Only send the message to fixed target nodes and send it to the cars passing by. The first challenge of this thesis is the selection of these target constant nodes, which is implemented using the fuzzy ranked idealized programming algorithm. After solving the first challenge due to the communication board problem in the car network, the challenge of routing the message from the access point to the fixed node is raised. The solution to this challenge is computed using the Dijkstra algorithm and compared with the eTGMD algorithm in terms of message delivery rate, delivery delay, number of packets used, and number of fixed target nodes. The results of the proposed algorithm show a good and optimal improvement over the eTGMD algorithm.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Intelligent Transportation
  • Automotive Network
  • Internet
  • Ideal Planning Algorithm
  • Neural Network
-ضمامی، م. عبداللهی، ح. و عندلیب، ا.، (1396)، "سیستم­های حمل و نقل هوشمند در اینترنت اشیا"، دومین کنفرانس.
-Al Nuaimi, E., Al Neyadi, H., Mohamed, N. and Al-Jaroodi, J., (2015), “Applications of big data to smart cities”, Journal of Internet Services and Applications, 6(1), pp.25.
-Anwer, M.S. and Guy, C., (2014), “A survey of VANET technologies”, Journal of Emerging Trends in Computing and Information Sciences, 5(9), pp.661-671.
-Al-Sultan, S., Al-Doori, M.M., Al-Bayatti, A.H. and Zedan, H., (2014), “A comprehensive survey on vehicular ad hoc network”, Journal of network and computer applications, 37, pp.380-392.
-Chen, C., et al., (2001), “Freeway Performance Measurement system: Mining loop detector data”, pp. 96-102.
-Curry, E., Dustdar, S., Sheng, Q. Z. and Sheth, A., (2016), “Smart cities–enabling services and applications”.
-Crainic, T.G., M. Gendreau and J.Y. Potvin, (2009), “Intelligent freight-transportation systems: Assessment and the contribution of operations research”, Transportation Research Part C: Emerging Technologies, 17(6),
pp.541-557.
-Faezipour, M., Nourani, M., Saeed, A. and Addepalli, S., (2012), “Progress and challenges in intelligent vehicle area networks”, Communications of the ACM, 55(2), pp.90-100.
-Gubbi, J., Buyya, R., Marusic, S. and Palaniswami, M., (2013), “Internet of Things (IoT): A vision, architectural elements, and future directions”, Future generation computer systems, 29(7), pp.1645-1660.
-R. Jalali, K. El-khatib and C. McGregor, (2015), "Smart city architecture for community level services through the internet of things," 2015 18th International Conference on Intelligence in Next Generation Networks, Paris, pp. 108-113.