دوره و شماره: دوره 18، شماره 4 - شماره پیاپی 69، دی 1400، صفحه 1-300 
اثر افزودنی لاستیکی RAR بر عملکرد آسفالت با دانه‎بندی پیوسته و میان‎تهی

صفحه 157-174

10.22034/tri.2021.106959

سیدحمیدرضا صاحب الزمانی؛ نادر محمودی نیا؛ کوروش نادری؛ جورج سوزا


مدل هوشمند کنترل و پایش وسایل نقلیه

صفحه 221-232

10.22034/tri.2021.119316

محمد برادران؛ محمدعلی افشار کاظمی؛ عباس طلوعی اشلقی؛ محمدرضا معتدل