نویسنده = حمید میرزاحسین
تعداد مقالات: 2
1. ارزیابی استفاده از مدل فعالیت‌-مبنا در قیاس با مدل سفر-‌مبنا برای برآورد تقاضای سفر کلان‌شهر تهران

دوره 16، شماره 1، بهار 1398، صفحه 63-72

محمد مهدی یعقوبی؛ امیر عباس رصافی؛ حمید میرزاحسین


2. تحلیل ریسک مدیریت درآمد خطوط هوایی در شرایط امکان و عدم امکان رزرو گروهی

دوره 14، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 97-116

حمید میرزاحسین؛ شهریار افندی‌زاده؛ نادر احمدی