نویسنده = دامون رزمجویی
تعداد مقالات: 3
1. راهکارهای بهبود عملیات بندری در بندر آبادان

دوره 14، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 241-249

مسعود درفش؛ همایون یوسفی؛ دامون رزمجویی


2. ارزیابی عملکرد زنجیره تامین بندر امام خمینی (ره) از دیدگاه مالکان شناور

دوره 14، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 335-348

دامون رزمجویی؛ مجتبی عباسپور؛ محمد امین کوه‌بر


3. بررسی سوانح دریایی شناورها در محدوده‌ی دریایی اروند با استفاده از روش درون‌یابی معکوس فاصله (IDW) در محیط (GIS)

دوره 13، شماره 1، بهار 1395، صفحه 77-89

سید کاظم موسوی جرف؛ عامر کعبی؛ سید ناصر سعیدی؛ دامون رزمجویی