کلیدواژه‌ها = تقاضای سفر
تعداد مقالات: 4
1. ارزیابی استفاده از مدل فعالیت‌-مبنا در قیاس با مدل سفر-‌مبنا برای برآورد تقاضای سفر کلان‌شهر تهران

دوره 16، شماره 1، بهار 1398، صفحه 63-72

محمد مهدی یعقوبی؛ امیر عباس رصافی؛ حمید میرزاحسین


3. طراحی مسیرهای بلند در شبکه اتوبوسرانی شهر اصفهان

دوره 10، شماره 4، زمستان 1392

نسترن محمدی


4. رهیافتی نوین در طراحی مسیر حمل ونقل اتوبوسهای شهری با استفاده از GIS

دوره 7، شماره 1، بهار 1389

محمد سعدی مسگری؛ علی شیرزادی بابکان؛ علی شیرزادی بابکان