موضوعات = ترافیک - ایمنی
تعداد مقالات: 9
1. مدل‌سازی سرعت رانندگی تحت تأثیر شرایط مختلف آب‌و‌هوایی (مطالعه موردی: آزاد‌راه تهران – قم)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 بهمن 1398

آرش بهادری؛ امیر رضا ممدوحی؛ علیرضا سرکار


2. شناسایی عوامل موثر بر شدت جراحات در تصادفات چند وسیله نقلیه با استفاده از مدل شبکه عصبی مصنوعی پرسپترون چند لایه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 آذر 1397

امید رضا کیاست؛ محمود عامری؛ سید مهدی ابطحی


3. ارزیابی استفاده از سیستم استنتاج فازی جهت افزایش کارایی سیستم‌های هوشمند درون‌خودرویی با استفاده از شاخص‌های ایمنی جایگزین تصادفات

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 دی 1397

نوید ندیمی؛ امیرحسین زارع میرحسینی؛ آرش غیبی؛ حمید شهبازی


4. ارزیابی تاثیر ایمنی میدان در کاهش تصادفات تقاطع

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 اسفند 1397

محمد کوهی؛ شاهین شعبانی


5. تخمین ضریب بهبود تصادف برای بهسازی شانه راه با توسعه مدل پیش بینی تصادف به روش بیز تجربی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 اردیبهشت 1398

شاهین شعبانی؛ محمد کوهی


6. بررسی رهیافت های مناسب جهت افزایش ضریب ایمنی جریان های سواره و پیاده در شهر قم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 خرداد 1399

علی اصغر عیسی لو


7. بررسی اثر شرایط آب و هوایی بر سرعت متوسط تردد خودروها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 تیر 1399

علی فرزانه موحد؛ علیرضا ناصری؛ علیرضا علی‌اکبری؛ فریدون مقدس نژاد


8. پیش‌بینی تصادفات ناشی از بی‌احتیاطی با بهره‌گیری از مدل رگرسیون دوجمله‌ای منفی (مطالعه موردی: بزرگراه‌های برون‌شهری استان همدان)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 آبان 1399

سید فرزین فائزی؛ محمدرضا الیاسی


9. اثربخشی اجرای همزمان اقدامات اصلاحی در نقاط پرتصادفات (مطالعه موردی: محور ملایر- جوکار)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 آذر 1399

محمد کوهی؛ محمود صفارزاده