نویسنده = منصور فخری
تعداد مقالات: 5
1. بررسی شیارشدگی و اثر خودترمیمی بر خستگی در مخلوط‌های آسفالتی اصلاح‌شده

دوره 17، شماره 1، بهار 1399، صفحه 143-156

منصور فخری؛ ابر اهیم شاه ابراهیمی؛ سید فرهاد چاوشیان نائینی


3. تأثیر عمل‌آوری بر خواص بتن‌های غلتکی روسازی راه، با و بدون دوده‌ سیلیس

دوره 3، شماره 3، بهار 1385

منصور فخری؛ علیرضا باقری؛ علیرضا باقری؛ مجتبی محمودیان


4. اثر ژئوسنتتیک ها بر عمر خستگی روسازی های آسفالتی

دوره 2، شماره 2، تابستان 1384

احمد خدادادی؛ حمید رضا امیری حسینی؛ منصور فخری