موضوعات = مدیریت صنعتی
تعداد مقالات: 4
1. مطالعه تاثیر پیاده سازی برنامه های استراتژیک بازاریابی نوآورانه بر ایجاد مزیت رقابتی پایدارشرکت های فعال در خوشه صنایع ریلی استان مرکزی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 اردیبهشت 1399

رضا یادگاری؛ کمال الدین رحمانی؛ فرزین مدرس خیابانی


3. رویه ی جامع تجزیه و تحلیل و پیش بینی قابلیت اطمینان صنعت ریلی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 آذر 1400

10.22034/tri.2021.283247.2899

اکبر عالم تبریز؛ فرزانه نظری زاده؛ عباس راد؛ مصطفی زندیه