کلیدواژه‌ها = شیارشدگی
ارائه مدل عملکرد خزشی آسفالت با استفاده از گراف نیرو-جابجایی و اعتبارسنجی آن با الگوریتم ژنتیک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 آبان 1398

حسن دیواندری


ارزیابی مقاومت شیارشدگی قیر حاوی خاکستر پسماند زغال‌سنگ با استفاده از آزمایش رئومتر برشی دینامیکی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 مهر 1402

10.22034/tri.2023.389570.3138

حسن دیواندری؛ پویان نظریان؛ محمد امین یوسف تبار


تخمین عمق شیارشدگی مخلوط های آسفالتی حاوی قیر گرم لاستیکی با استفاده از شبکه عصبی و مدل رگرسیون غیرخطی

دوره 21، شماره 1، فروردین 1403، صفحه 93-108

10.22034/tri.2023.397987.3155

امیر امینی؛ فرزاد دادخواه تهرانی؛ مهدی فقهی نجف آبادی؛ احمد صفری محمدی


ارزیابی آزمایشگاهی تاثیر نانو سیلیس بر عملکرد دمای بالای قیر

دوره 19، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 283-298

10.22034/tri.2022.143259

امین چوبدار؛ امین فرج اللهی؛ علیرضا عاملی


ارزیابی مقاومت شیارشدگی و خستگی قیرلاستیکی ترکیب‌شده با قیر بازیابی شده

دوره 16، شماره 2، مرداد 1398، صفحه 17-29

شاهین شعبانی؛ رضا افرا؛ مجید قاسمی؛ داوود میرزایی


بهینه‌سازی پارامتر شیارشدگی قیر اصلاح شده با پودر لاستیک با استفاده از روش سطح پاسخ (RSM)

دوره 16، شماره 1، خرداد 1398، صفحه 245-258

نادر صولتی‌فر؛ رضا آزاده‌دل؛ محسن خلیلی؛ مقصود رهبرنیا


مطالعه آزمایشگاهی تاثیر زئولیت طبیعی بر خصوصیات رفتاری مخلوط آسفالت گرم

دوره 16، شماره 1، خرداد 1398، صفحه 321-336

سمیه استادی قاضیانی؛ مهیار عربانی؛ غلامحسین حامدی


مقایسه‌ی خواص عملکردی مخلوط آسفالتی اصلاح‌شده با قیر پلیمری و گرانول خشک پلیمری

دوره 15، شماره 3، مهر 1397، صفحه 369-380

سید حمیدرضا صاحب‌الزمانی؛ سید محمد ضیاء علوی؛ اورنگ فرزانه


مدلسازی عمق شیارشدگی آسفالت با استفاده از نتایج آزمایش خزش دینامیکی

دوره 15، شماره 2، تیر 1397، صفحه 15-33

حسن دیواندری؛ سیدفرهاد سادات خلردی


ارزیابی عملکرد آسفالت گرم اصلاح شده با خاکستر پوسته برنج

دوره 14، شماره 4، دی 1396، صفحه 175-194

حسن دیواندری؛ سیدرضا سجادی


تاثیر سیمان و آهک بر خواص عملکردی مخلوط‌های بازیافتی سرد با امولسیون قیر پلیمری

دوره 10، شماره 3، اردیبهشت 1392

حسن زیاری؛ رضوان باباگلی؛ رضوان باباگلی؛ حسن زیاری