کلیدواژه‌ها = قیر
اثرسنجی پلیمر پلی بوتادین رابر بر عملکرد حرارتی و دمای بالای قیر و مخلوط آسفالتی داغ

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 شهریور 1398

محمدوریا خورده بینان؛ محمود رضا کی منش؛ شمس نوبخت


بررسی اثر الیاف پارافیبر بر مشخصات فنی مخلوط‌های آسفالت بازیافتی گرم کارخانه‌ای و انتخاب یک ترکیب مناسب

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 مرداد 1401

10.22034/tri.2022.323109.2999

بابک گلچین؛ محمد علیان؛ رامین مشک آبادی


ارزیابی آزمایشگاهی تاثیر نانو کامپوزیت Nano-Al2O3 بر خواص دمای متوسط و بالا قیر و مخلوط آسفالتی گرم

دوره 20، شماره 1، فروردین 1402، صفحه 351-364

10.22034/tri.2023.165406

امین فرج اللهی؛ علیرضا عاملی؛ فرزین پورحیدری ممقانی


ارزیابی آزمایشگاهی تاثیر نانو سیلیس بر عملکرد دمای بالای قیر

دوره 19، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 283-298

10.22034/tri.2022.143259

امین چوبدار؛ امین فرج اللهی؛ علیرضا عاملی


ارزیابی آزمایشگاهی خصوصیات مکانیکی مخلوط اصلاح شده با مواد کامپوزیت

دوره 18، شماره 2، تیر 1400، صفحه 169-180

10.22034/tri.2021.131363

امین فرج اللهی؛ امین چوبدار؛ فرزین پورحیدری ممقانی


پهنه‌بندی تعیین قیر مناسب براساس شاخص عملکردی در ایران

دوره 15، شماره 2، تیر 1397، صفحه 65-75

حامد روح الامینی؛ بهروز قبادی پور؛ محمد‌رضا سلیمانی کرمانی؛ مصطفی وامق


بررسی آزمایشگاهی تأثیر دمای اختلاط مصالح خرده آسفالت بر برخی معیارهای مقاومتی مخلوط بتن آسفالتی گرم

دوره 4، شماره 3، اردیبهشت 1386

محمود عامری؛ آرمین جراحی؛ آرمین جراحی؛ احمد منصوریان؛ احمد منصوریان