تعداد مقالات: 544
205. رهیافتی نوین در طراحی مسیر حمل ونقل اتوبوسهای شهری با استفاده از GIS

دوره 7، شماره 1، بهار 1389

محمد سعدی مسگری؛ علی شیرزادی بابکان؛ علی شیرزادی بابکان


206. پیش بینی تأخیر قطارهای مسافری با استفاده از شبکه های عصبی

دوره 7، شماره 3، بهار 1389

محمد مهدی خوشرفتار؛ سید مسعود سید آبادی


210. ارزیابی آزمایشگاهی تأثیر افزودنی بنتونیت بر خواص عملکردی مخلوط آسفالتی

دوره 10، شماره 4، زمستان 1392

رضوان باباگلی؛ حبیب شهریاری هولاسو؛ رضوان باباگلی


211. ارایه مدل پیش‌بینی عدد سازه‌ای موثر روسازی (SNeff) در سطح شبکه با استفاده از پارامترهای کاسه انحناء افت و خیز دستگاه FWD

دوره 13، شماره 1، بهار 1395، صفحه 64-76

امیر کاووسی؛ مجتبی عباس‌قربانی؛ فریدون مقدس‌نژاد؛ آرمین بامداد زیکساری


212. مقایسه خصوصیات قیرهای اصلاح شده با نانورس و پلیمر SBS

دوره 13، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 57-70

حسن طاهرخانی؛ میثم شفیعی ماتک


213. ارزیابی خطرپذیری لرزه ای پل‌های شهر بابلسر در حالت بهره‌برداری با استفاده از روش FMEA-FUZZY

دوره 13، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 52-65

غلامرضا عبداله زاده؛ فرشیدرضا حقیقی؛ محمدجواد طاهری امیری؛ سیما راستگو


214. آنالیز پدیده هیسترسیس در جریان ترافیک حرکت – توقف مبتنی بر رفتارسنجی راننده پس از آشفتگی

دوره 13، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 76-96

علی عبدی؛ ارسلان صالحی کلام؛ کیانوش سیامردی؛ امید رحمانی


217. تحلیل برگشتی داده‏های نشست‏ سنجی در حین حفاری تونل در محیط‌های شهری (مطالعه موردی: خط 6 متروی تهران)

دوره 14، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 56-79

کاوه آهنگری؛ مسعود ظهیری؛ سید محمد منصورزاده؛ حامد عجم زاده


218. مدلسازی عددی رفتار سیلاب در محورهای مواصلاتی احداث شده در مناطق با توپوگرافی هموار

دوره 14، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 65-83

فواد کیلانه‌ئی؛ امیر محجوب؛ امیرحسین عباس‌نیا؛ سید ابوالحسن حقایقی


219. ارایه مدل همفزون استفاده از وسایل نقلیه همگانی در سفرهای روزانه

دوره 15، شماره 1، بهار 1397، صفحه 59-67

شیده احتشام‌راد؛ محمود صفارزاده؛ امیررضا ممدوحی؛ سروشا صفارزاده


220. پهنه‌بندی تعیین قیر مناسب براساس شاخص عملکردی در ایران

دوره 15، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 65-75

حامد روح الامینی؛ بهروز قبادی پور؛ محمد‌رضا سلیمانی کرمانی؛ مصطفی وامق


221. ساخت مدل احتمال عبور دانش‌آموزان از عرض جاده‌های برون‌شهری

دوره 15، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 67-78

فرشیدرضا حقیقی؛ شهرام عباسی


223. طراحی مدل پیش بینی حجم ترافیک روزانه برون شهری با استفاده از سیستم استنتاج فازی مبتنی بر شبکه عصبی(ANFIS)

دوره 16، شماره 1، بهار 1398، صفحه 51-62

مریم رحمتی؛ رضا رادفر؛ عباس طلوعی اشلقی؛ نازنین پیله وری سلماسی


224. امکان‌سنجی اجرایی، اقتصادی و فنی راه‌اندازی قطار تندرو مسیر تهران ـ شمال

دوره 16، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 75-89

مازیار نزله دوست؛ رضوان باباگلی؛ علیرضا عاملی؛ علی پایدار