تعداد مقالات: 604
201. ارزیابی رفتار دینامیکی واگن متروی تهران

دوره 17، شماره 1، بهار 1399، صفحه 61-70

اصغر نصر؛ محمد مهدی ناصری طاهری؛ مجید شهروی


202. تحلیل، ارزیابی و مدیریت ریسک پروژه‌های آسفالت حفاظتی پلیمری به روش FMEA

دوره 16، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 63-74

علی زهتابچی؛ سید امیر حسین هاشمی؛ سمیه اسدی


203. ارایه مدل پیش‌بینی عدد سازه‌ای موثر روسازی (SNeff) در سطح شبکه با استفاده از پارامترهای کاسه انحناء افت و خیز دستگاه FWD

دوره 13، شماره 1، بهار 1395، صفحه 64-76

امیر کاووسی؛ مجتبی عباس‌قربانی؛ فریدون مقدس‌نژاد؛ آرمین بامداد زیکساری


204. مدلسازی عددی رفتار سیلاب در محورهای مواصلاتی احداث شده در مناطق با توپوگرافی هموار

دوره 14، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 65-83

فواد کیلانه‌ئی؛ امیر محجوب؛ امیرحسین عباس‌نیا؛ سید ابوالحسن حقایقی


205. پهنه‌بندی تعیین قیر مناسب براساس شاخص عملکردی در ایران

دوره 15، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 65-75

حامد روح الامینی؛ بهروز قبادی پور؛ محمد‌رضا سلیمانی کرمانی؛ مصطفی وامق


207. ساخت مدل احتمال عبور دانش‌آموزان از عرض جاده‌های برون‌شهری

دوره 15، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 67-78

فرشیدرضا حقیقی؛ شهرام عباسی


208. امکان‌سنجی اجرایی، اقتصادی و فنی راه‌اندازی قطار تندرو مسیر تهران ـ شمال

دوره 16، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 75-89

مازیار نزله دوست؛ رضوان باباگلی؛ علیرضا عاملی؛ علی پایدار


209. آنالیز پدیده هیسترسیس در جریان ترافیک حرکت – توقف مبتنی بر رفتارسنجی راننده پس از آشفتگی

دوره 13، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 76-96

علی عبدی؛ ارسلان صالحی کلام؛ کیانوش سیامردی؛ امید رحمانی


213. بررسی نقش بارورسازی ابرهای سطح پایینبه منظور ارتقاء ایمنی در جاده های کوهستانی

دوره 2، شماره 1، بهار 1384

جواد بداق‌جمالی؛ سهیلا جوانمرد؛ محمد حیدری


215. تعیین کریدور اولیه شریانهای حمل و نقل زمینی براساس محدودیت های نقاط اجباری و مناطق ممنوعه

دوره 3، شماره 1، بهار 1385

محمود صفارزاده؛ عباس راد؛ محمود صفارزاده؛ امین میرزا بروجردیان


219. شبکه عصبی- فازی و بهینه‌یابی هزینه‌ها توسط الگوریتم ژنتیک در مدل‌سازی مقاومت مارشال1 در تثبیت خاک با امولسیون و سیمان

دوره 4، شماره 1، بهار 1386

سید مرتضی مرندی؛ محمد حسین باقری پور؛ مجتبی قاسمی؛ پروین صفاپور؛ مجتبی قاسمی


221. ارایه یک برنامه مدیریت روسازی با استفاده از الگوریتم ژنتیک

دوره 4، شماره 3، بهار 1386

فریدون مقدس نژاد؛ آزاده منتظری پور


222. اجزاء بهره‌وری کل عوامل تولید حمل و نقل و ارتباطات

دوره 4، شماره 4، زمستان 1386

عزت ا... عباسیان؛ نادر مهرگان؛ نادر مهرگان