نویسنده = امیرمسعود رحیمی
ارزیابی عملکرد ترافیکی تغییرخط وسایل نقلیه قبل و پس از گردش به راست در تقاطع‌های چراغدار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 بهمن 1397

امیرمسعود رحیمی؛ محمود اکبرزاده؛ احمد اکبرزاده؛ آرش مظاهری


ارزیابی عملکرد ترافیکی تغییرخط وسایل نقلیه قبل و پس از گردش به راست در تقاطع‌های چراغدار

دوره 16، شماره 3، مهر 1398، صفحه 95-109

امیرمسعود رحیمی؛ محمود اکبرزاده؛ احمد اکبرزاده؛ آرش مظاهری


ارزیابی تأثیر میزان کاربرد تابلوهای راهنمایی و رانندگی در درک آنها توسط رانندگان ایرانی

دوره 15، شماره 4، دی 1397، صفحه 17-28

امیرمسعود رحیمی؛ رضا محمدزاده‌جمالیان؛ علی مدقالچی


ارزیابی تأثیر دسترسی‌ها بر عملکرد و ایمنی راه‌های بین‌شهری

دوره 15، شماره 3، مهر 1397، صفحه 15-31

امیرمسعود رحیمی؛ علی مرادی‌مددلو؛ آرش مظاهری


تعیین مسیر بهینه خطوط شبکه اتوبوسرانی با استفاده ازANP در محیط نرم‌افزارArcGIS جهت بهبود شاخص‌های مدیریتی و افزایش بهره‌وری سیستم

دوره 15، شماره 1، فروردین 1397، صفحه 105-119

محسن ابوطالبی‌اصفهانی؛ امیرمسعود رحیمی؛ سعید نادی؛ میثم عادلی مقدم


ارزیابی استفاده از انواع تقاطع‌های غیرمتعارف به منظور بهبود جریان ترافیک در راه‌های شریانی‌ برون شهری

دوره 13، شماره 2، مرداد 1395، صفحه 26-42

امیرمسعود رحیمی؛ سیدرامتین باقری؛ رضا شهنی ‌دزفولیان؛ آرش مظاهری