دوره و شماره: دوره 15، شماره 4، زمستان 1397 
4. کاربرد روش تونل کاری کم عمق برای حفاری کراس اور در خاک‌های ضعیف (مطالعه موردی‌: متروی شیراز)

صفحه 45-60

آرمین مقبلی اسکویی؛ حامد عجم زاده؛ سید محمد منصورزاده؛ رضا اسمعیل پور قمشلو


10. بررسی تأثیر زیرساخت راه‌آهن بر حجم صادرات کشورهای منتخب

صفحه 155-164

محمدرضا سلمانی بی‌شک؛ محمد مهدی برقی اسگویی؛ سکینه صادقی؛ نسرین عمرانی


18. ارزیابی خصوصیات مکانیکی خاک ماسه‌ سیمانی‌ مسلح به الیاف پلی پروپیلن

صفحه 263-273

نیما رنجبر مالی دره؛ عیسی شوش پاشا؛ سیدمحمد میرحسینی؛ مهدی دهستانی


25. تنظیم برخط ضرایب کنترل‌کننده PID به روش جدول‌بندی بهره فازی برای سیستم پانتوگراف قطارهای برقی پرسرعت

صفحه 363-373

سالار حسن‌زاده؛ امید خان‌فرخانی؛ بهمن قربانی واقعی؛ محمدعلی صندیدزاده