کلیدواژه‌ها = حمل و نقل
برآورد تقاضای انرژی بخش حمل و نقل خصوصی در کرمان؛ رهیافت مدل ذخیره فنی خودروها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 تیر 1397

سولماز رنجبر؛ زین العابدین صادقی؛ عبدالمجید جلایی


بررسی اثرات اجتماعی هوشمندسازی حمل‌و نقل بر مدیریت ترافیک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 اردیبهشت 1398

ابراهیم شاه ابراهیمی؛ علیرضا ماهپور؛ پرهام قرائتی ثانی


بررسی و تحلیل ارتباط بین عوامل موثر بر توسعه پایدار شبکه توزیع سوخت: مورد مطالعه شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 شهریور 1399

سمیه قضاوت؛ بهروز دری نوکورانی؛ مصطفی زندیه؛ مسعود ربیعه


بررسی تصمیم انتخاب حمل و نقل ریلی در سامانه آماد و پشتیبانی دفاعی با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 آبان 1400

10.22034/tri.2021.269310.2855

امیر صادقی؛ بشیر اسلامی؛ حمید رضا ضرغامی؛ محمود غلامی


شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر عدم پذیرش بازارگاه های الکترونیکی در میان رانندگان وسایط حمل ونقل باری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 فروردین 1402

10.22034/tri.2023.362234.3086

احسان بنی اسدی؛ مهدی محمدی نسب


بررسی مقررات بین المللی حمل و نقل ایمن سوخت مصرف شده هسته ای

دوره 20، شماره 1، فروردین 1402، صفحه 255-268

10.22034/tri.2023.92599

ارحام هاشم پور؛ علیرضا آرش پور


بررسی اثرات اجتماعی هوشمندسازی حمل‌و نقل بر مدیریت ترافیک

دوره 16، شماره 4، دی 1398، صفحه 35-44

علیرضا ماهپور؛ ابراهیم شاه ابراهیمی؛ پرهام قرائتی ثانی


ارایه چارچوب سیاست‌گذاری باز در حوزه حمل و نقل

دوره 16، شماره 1، خرداد 1398، صفحه 137-150

رحمت‌الله قلی‌پور؛ محسن حامدی؛ سید علی منصورزاده


بررسی تأثیر زیرساخت راه‌آهن بر حجم صادرات کشورهای منتخب

دوره 15، شماره 4، دی 1397، صفحه 155-164

محمدرضا سلمانی بی‌شک؛ محمد مهدی برقی اسگویی؛ سکینه صادقی؛ نسرین عمرانی


بررسی ساختار نوسان پذیری شاخص‌های نرخ کرایه حمل در بازار کشتی‌های فله‌بر خشک و تانکر

دوره 15، شماره 1، فروردین 1397، صفحه 297-305

مجتبی عباسپور؛ محمد امین کوه‌بر؛ همایون یوسفی


بهینه سازی شبکه توزیع بنزین در ایران

دوره 9، شماره 2، مرداد 1391

دکتر بهرام سحابی؛ نفیسه صفری؛ نفیسه صفری


اجزاء بهره‌وری کل عوامل تولید حمل و نقل و ارتباطات

دوره 4، شماره 4، بهمن 1386

عزت ا... عباسیان؛ نادر مهرگان؛ نادر مهرگان


روش پوششی برای مسیریابی بهینه قطار سبک شهری(LRT)

دوره 3، شماره 1، اردیبهشت 1385

اسماعیل آیتی؛ محمد باقری