دوره و شماره: دوره 15، شماره 3، مهر 1397 (پیاپی 56) 
بررسی اثر واکس‌های ساسوبیت و پارافین بر خصوصیات رئولوژی قیر

صفحه 145-160

محسن ابوطالبی اصفهانی؛ احمد گلی خوراسگانی؛ مجید هارونی جمالوئی


بررسی ترانزیت در بخش حمل‌ونقل ریلی کشور با استفاده از مدل جاذبه

صفحه 253-263

پریسا بازدار اردبیلی؛ هادی گنجی زهرایی؛ پیمان پژمان‌زاد


تاثیر عملکرد دفتر کنترل کیفیت "QC" در ارتقا فنی و کیفی پروژه‌های راه استان یزد

صفحه 309-320

محسن صادقیان؛ محمد رستگاری؛ عبدالصادق بقال نژاد؛ سید ابوذر حسینی عقدا


برآورد تقاضای سفر جاده‌ای با استفاده از روش‌های رگرسیون و شبکه عصبی(مطالعه موردی:آزادراه قم-تهران)

صفحه 337-354

سید احمد الماسی؛ محمدمهدی خبیری؛ محمد ارباب‌پور بیدگلی؛ امیرحسین فانی